Skip to main content
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Dzieje i perspektywy kultury

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dzieje i perspektywy kultury” odbyła się online 28 maja 2021 roku. Łącznie w Wydarzeniu wzięło udział ponad 25 uczestników, reprezentujących zarówno instytucje naukowo-badawcze, jak i organizacje pozarządowe.

Konferencję otworzyły wystąpienia Gości Honorowych: prof. dr hab. Barbary Fatygi (Uniwersytet Warszawski) pt.: „Słodko-gorzka wiedza badaczy: badania instytucji kultury w Polsce” oraz dr hab. Kazimierza Jałowczyka (Akademia Pomorska w Słupsku) pt.: „Obraz w przestrzeni fabrycznej”. Kolejnym punktem spotkania były wystąpienia uczestników, którzy zaprezentowali wyniki aktualnych badań dotyczących szeroko pojmowanej kultury. Celem Wydarzenia była wymiana wiedzy i doświadczeń między prelegentami oraz promocja kultury.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Anna Dymmel, prof. UMCS, Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. dr hab. Barbara Fatyga, Katedra Metod Badania Kultury, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Kazimierz Jałowczyk, Akademia Pomorska w Słupsku
dr Alicja Głutkowska-Polniak, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr Piotr Majewski, Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Organizatorzy:
– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Patronat Honorowy:

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,
Wydawnictwo Naukowe Tygiel.
Patronat Medialny:

TV Student,
Polskie Radio Lublin,
„Pismo Folkowe”.