Skip to main content
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Dzieje i perspektywy kultury

27 maja 2023 roku odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dzieje i perspektywy kultury poświęcona szeroko pojętej tematyce kultury. Wydarzenie przyciągnęło naukowców, doktorantów, studentów, pracowników oraz pasjonatów, którzy zainteresowani byli aktualnymi i ważnymi zagadnieniami związanymi z kulturą.

Celem Konferencji było promowanie kultury, zwłaszcza kultury duchowej, materialnej, ludowej, regionalnej i narodowej. Organizatorzy postawili sobie za zadanie stworzenie przestrzeni do wymiany wiedzy i doświadczeń między uczestnikami, a także prezentację wyników badań uzyskanych w ramach prac dyplomowych i doktorskich. Podczas Konferencji przewidziano debaty i dyskusje na temat antropologii sztuki, etniczności, słowa i literatury, religii, etnografii regionalnej, socjologii oraz psychologii kultury. Te różnorodne tematy umożliwiły wszechstronną analizę kultury, od jej przeszłości i stanu obecnego, po perspektywy na przyszłość. Uczestnicy mieli możliwość podzielenia się swoimi badaniami, wnioskami i refleksjami, co przyczyniło się do ożywionej wymiany poglądów i inspirujących dyskusji. Wyjątkowym elementem Konferencji były wystąpienia Gości Honorowych: dr. hab. Andrzeja Radomskiego, prof. UMCS (Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) pt.: O zastosowania algorytmów sztucznej inteligencji w badaniu wybranych zjawisk świata kultury oraz dr. Mariusza Pucia (Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Opolski) pt.: Perypetie śląskiej koronki na chuście albo granice wolności w muzyce tradycyjnej.

Komitet Naukowy Konferencji zasilili:

dr hab. Roksana Chowaniec, Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Kinga Gajda, Instytut Studiów Europejskich, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Andrzej Radomski, prof. UMCS, Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr Renata Iwicka, Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński

dr Mariusz Pucia, Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Opolski

dr Wojciech Edmund Zieliński, Zakład Teorii Socjologicznej i Metodologii Badań Społecznych, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański