Skip to main content
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Dzieje i perspektywy kultury

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dzieje i perspektywy kultury” była zaplanowana na 22 maja 2020 roku, jednak ze względu na sytuację sanitarno-epidemiologiczną w kraju została przełożona na 8 września 2020 roku. Konferencja odbyła się online. W Konferencji wzięło udział ponad 25 osób reprezentujących różne jednostki naukowe z Polski.

Konferencję otworzyły wykłady Gości Honorowych:

o dr hab. Adama Szafrańskiego, prof. KUL (Katedra Socjologii Kultury i Religii, Instytut Nauk Socjologicznych, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Tytuł wystąpienia: O wzajemnym „przenikaniu” współczesnych wybranych dyskursów na temat religii.

o prof. dr hab. Andrzeja Szpocińskiego (Instytut Studiów Politycznych PAN)

Tytuł wystąpienia: Dzieje i perspektywy kultury historycznej.

Kolejnym punktem konferencji były wystąpienia prelegentów. Uczestnicy zaprezentowali własne rozpoznania dotyczące szeroko pojmowanej kultury w formie wystąpień ustnych.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL, Katedra Socjologii Kultury i Religii, Instytut Nauk Socjologicznych, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
prof. dr hab. Andrzej Szpociński, Instytut Studiów Politycznych PAN
dr Michał Bobrowski, Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Alicja Głutkowska-Polniak, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr Agnieszka Kościuk-Jarosz, Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Piotr Majewski, Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Włodzimierz Pessel, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Anna Zalewska, Instytut Archeologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Organizatorzy:

– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.


Patronat Honorowy:

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,
Wydawnictwo Naukowe Tygiel.
Patronat Medialny:

TV Student,
Polskie Radio Lublin,
„Pismo Folkowe”.