Skip to main content
Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Dzieje i perspektywy kultury

24 maja 2019 r. w Centrum Analityczno Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku ECOTECH-COMPLEX (ul. Głęboka 39, 20-612) w Lublinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dzieje i perspektywy kultury”. W wydarzeniu wzięło udział ponad 45 osób reprezentujących 20 jednostek naukowych z całej Polski.
Konferencję rozpoczął Gość Honorowy, prof. dr hab. Andrzej Kokowski (Zakład Archeologii Środkowo- i Wschodnioeuropejskiego Barbaricum, Instytut Archeologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), wykładem plenarnym pt.: „Archeologia – nauka emocjonalna”. Kolejną sesję wystąpień ustnych otworzyła dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS (Zakład Kultury Polskiej, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), która przedstawiła temat pt.: „Perspektywy ochrony kultury w Polsce – aspekt monitoringu Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego”.

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Prezentacje dotyczyły m.in. socjologii i psychologii kultury, etnografii regionalnej czy antropologii sztuki. Uczestnicy debatowali nad przeszłością, stanem obecnym oraz perspektywami kultury, które z roku na rok ulegają przemianom cywilizacyjnym.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:
• prof. dr hab. Andrzej Kokowski, Zakład Archeologii Środkowo- i Wschodnioeuropejskiego Barbaricum, Instytut Archeologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, prof. nadzw. UMCS, Zakład Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• dr hab. Katarzyna Smyk. prof. UMCS, Zakład Kultury Polskiej, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• dr hab. Marcin Brocki, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego,
• dr hab. Urszula Kusio, Zakład Socjologii i Kultury Wychowania, Instytut Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• dr Agnieszka Kościuk-Jarosz, Zakład Kultury Polskiej, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• dr Agata Kusto, Zakład Teorii Muzyki, Instytut Muzyki, Wydział Artystyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• dr Beata Lisowska, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi,
• dr Mariola Tymochowicz, Zakład Kultury Polskiej, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
Organizatorzy:
– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Patronat Honorowy:
• Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
• Stowarzyszenie Twórców Ludowych.

Patronat Medialny:
• Portal internetowy kulturaludowa.pl,
• Polskie Radio Lublin,
• „Pismo Folkowe”.